Počítačové služby

Odborné služby v oblasti informačných technológií.

IT Services

  • Konzultácie a poradenstvo v oblasti informačných technológií
  • Projekty informačných systémov
  • Komplexné riešenia

Preklady

IT Konzultačné služby

  • Platforma
  • Infraštruktúra
  • Softvérový dizajn

Špecializácia

  • Geografické informačné systémy - GIS
  • Návrhy riešení, štúdie, projekty
  • Údaje - získanie, úpravy