Preklady a tlmočenie z/do anglického jazyka

Preklad a tlmočenie všeobecných i odborných textov.

Preklady textov:

 • anglický jazyk < - > slovenský jazyk

Tlmočenie:

 • z anglického jazyka
 • do anglického jazyka

Preklady

Preklady textov:

 • všeobecné
 • odborné

Preklad odborných textov z oblastí:

 • stavebníctvo
 • medicína
 • šport
 • pedagogika
 • návody na obsluhu
 • manuály s obrázkami
 • business
 • cestovný ruch
 • prípadne podľa špeciálnych požiadaviek klienta